Träning kommande vecka!

Under vecka 14 kommer vi fortsatt att bedriva träning. Gå in under fliken "Kommande Öppna Läger 2020" och gör er anmälan.

På grund av rådande omständigheter med Corona-viruset så kan det bli snabba förändringar. Vi följer de restriktioner som finns.

Vi önskar skarpt att man följer de råd och direktiv som ges nationellt vad det beträffar allt som gäller Corona och dess spridning.

Dvs. Är man sjuk stannar man hemma, hur mycket vi än vill kramas när vi träffas håller vi avstånd, ät i miljöer med lite folk, tvätta händerna, åk helst lift ensam eller åtminstone med folk ni känner och ingen gondol är tillåten osv. Tänk till och använd sunt bondförnuft.

Är ni osäkra på vad som gäller beträffande säkerhet, smittspridning och restriktioner gå in på: www.krisinformation.se