Villkor och anvisningar

Som deltagare på ASP´s läger skall Du ha läst igenom dessa villkor och anvisningar.  Det är förälderns eller vårdnadshavarens ansvar att tillsammans med barnet eller den ungdomen som är deltagare hos ASP läsa igenom villkoren och anvisningarna och försäkra sig om att villkoren och anvisningarna förstås.

1. Allmänt (gäller för säsongen 23/24)

1.1 ASP Material

ASP förbehåller sig upphovsrätten till allt material och uppkomsten av detta samt rätten att närhelst korrigera i eller göra tillägg till denna och/eller övrigt material och information som finns tillgänglig på ASP´s hemsida och/eller som utges av ASP.

ASP´s material eller informationen får av utomstående inte ändras, kopieras, tryckas och/eller distribueras utan att ASP´s skriftliga godkännande dessförinnan först inhämtats.

1.2 Försäkring

Deltagande i ASP´s aktiviteter är Du skyldig att inneha en försäkring som skyddar Dig vid eventuella olyckor och skador, såväl inom Sverige som Utomlands. Du kontaktar lämpligast Ditt försäkringsbolag i frågan. All deltagande på ASP´s arrangemang och träning sker på egen risk.

2. Öppna ASP-läger (gäller för säsongen 23/24)

2.1  Kostnad

Deltagande i ASP´s  Öppna läger är öppet för alla. Kostnaden är 950 kr/dag/åkare plus moms (6%). Denna kostnad kommer att faktureras innan lägret börjar. När betalningen är gjord så är anmälan fullständig. 

ASP tar ut en omkostnadsavgift på varje läger som anordnas. Denna avgift avser kostnader för tränare och dess resor till och från platsen där lägren bedrivs, logi och liftkort. Avgiften varierar från läger till läger och om det är utomlands eller inte. Exakt summa informeras vid varje lägertillfälle.

Anmälan sker på ASP´s hemsida (www.alpineskipool.com)

2.2. Anmälan

ASP förbehåller sig rätten att med två (2) kalenderdagars varsel, ställa in vissa på planeringen förekommande läger och/eller förändra eller förlägga dessa till annan ort på grund av rådande eller ändrade förhållanden.

ASP förbehåller sig också rätten att närhelst justera priset för deltagande i de olika läger som planeras, beroende av ändrade omständigheter.

2.3 Om du inte kan medverka

I den händelse att du inte kan medverka vid läger som du anmält dig till, måste du meddela oss detta skriftligen (mail fungerar), senast tio (10) dagar innan berört lägers första dag. I annat fall förbehåller vi oss rätten att ta ut en administrativ avgift motsvarande 25 % av total lägerkostnad plus anmälningsaavgiften. Det sistnämnda gäller inte vid allvarlig sjukdom eller skada, styrkt med läkarintyg.

I händelse att du inte kan medverka vid läger som du anmält dig till och detta sker inom fem (5) dagar till tio (10) dagar innan berört lägers första dag förbehåller vi oss rätten att ta ut en administrativ avgift motsvarande 50% av total lägerkostnad plus anmälningsavgiften.

I händelse att du inte kan medverka vid läger som du anmält dig till och detta sker inom fem (5) dagar innan berört lägers första dag förbehåller vi oss rätten att ta ut en administrativ avgift motsvarande 75% av total lägerkostnad plus anmälningsavgiften.

2.4 Utrustning
ASP tillhandahåller all behövlig utrustning (undantagen åkares utrustning) på varje ort där träning bedrivs i ASP´s regi.

2.5 Tekniska hjälpmedel
Som en del i ASP´s lägerkoncept, filmar vi varje åkare individuellt och har enskild teknik och taktikgenomgångar efter genomförd träning, dock ej efter varje pass. Detta avgör tränarna på lägret.

3. Åkare (Öppna ASP-läger för säsongen 23/24)

3.1 Vid träning
Vid varje träningsläger och/eller sammankomst skall du ha med dig träningskläder för både inom- och utomhusträning.

Har du synpunkter på ditt träningsprogram – hur det är utformat och/eller om du anser att detta behöver ändras, kontaktar du ASP snarast.

Du skall alltid vara en god kamrat, uppföra dig väl och vara hjälpsam och trevlig mot dina träningskompisar. Du skall alltid ha en positiv inställning till träning och du skall alltid komma i tid.

3.2 Vid tävling
Du skall uppträda på ett föredömligt sätt såväl inför som under och efter tävlingen (oavsett resultat). Du skall förbereda dig väl inför dina åk och se till att du är väl uppvärmd och står på start i god tid. Du skall se till att din utrustning är i trim och fungerar väl

3.3 Vid läger
Du skall alltid vara en god kamrat, uppföra dig väl, vara hjälpsam och trevlig mot dina träningskompisar. Du skall alltid ha en positiv inställning till träning och du skall alltid komma i tid.

Du skall se till att du har rätt utrustning vid rätt tillfälle samt att din utrustning är i trim och förberedd för träning.

Du skall alltid ha med dig åkardokumentation (USB-minne på din åkning). Du skall alltid ha med dig träningskläder för både inomhus- och utomhusträning.

4. Förälder (Öppna ASP-läger gäller för säsongen 23/24)

4.1 Vid träning
Du får närvara vid träning som Ditt barn medverkar vid men Du äger inte rätt att i samband med aktivitet på något vis påverka, lämna synpunkter på eller medverka i hur träningen eller annan aktivitet bedrivs. Eventuella synpunkter tar du upp enskilt direkt med Jonas Lind (jonas@alpineskipool.com).

Motivera och stötta alltid Ditt barn i träningen och ge honom eller henne rätt förutsättningar för att lyckas. Var uppmuntrande, inte fördömande och trösta om så behövs.

Tala aldrig om vilka ekonomiska och tidsmässiga uppoffringar ni måste göra i familjen för att Ditt barn skall få möjlighet att träna.

4.3 Vid tävling
Se till att stötta och motivera Ditt barn oavsett resultat och ge honom eller henne rätt förutsättningar och skapa glädje, inte sorg. Var uppmuntrande, inte fördömande och trösta om så behövs.

Gör en tävlingsplanering med ditt barn, men kom ihåg att det är barnet som tävlar och inte Du!

Tala aldrig om vilka ekonomiska och tidsmässiga uppoffringar ni måste göra i familjen för att Ditt barn skall kunna tävla.

4.4 Vid läger
Du får, förutsatt föranmälan, närvara vid de läger som Ditt barn medverkar vid men Du äger inte rätt att i samband med aktivitet på något vis påverka, lämna synpunkter på eller medverka i hur träningen eller annan aktivitet bedrivs. Eventuella synpunkter tar du upp enskilt direkt med Jonas Lind (jonas@alpineskipool.com).

Om du önskar medverka vid läger skall föranmälan ske via e-post i samband med att ditt barns anmälan till berört läger skickas in.

Tala aldrig om vilka ekonomiska och tidsmässiga uppoffringar ni måste göra i familjen för att Ditt barn skall få möjlighet att medverka vid olika läger.

5. Vid regelbrott (gäller för säsongen 23/24)

I de fall ASP´s Regler och Anvisningar för Deltagande INTE följs av såväl åkare som föräldrar till åkare, äger ASP rätt att med omedelbar verkan utesluta berörd åkare. Om så sker äger berörd åkare inte rätt till någon form av ersättning från ASP. Inbetald medlemsavgift för berört år anses då förverkad. I det fall berörd åkare betalar månatligen, upphör autogiro arrangemanget per omgående och ASP skickar i stället en slutfaktura till åkaren, som motsvarar den del av avgiften som åkaren INTE skulle återfått om medlemsavgiften (årsavgiften) betalats in vid ett tillfälle. Inbetalda medel för läger återbetalas dock med 75 % av inbetalt belopp.

6. Organisatören (gäller för säsongen 23/24)

ASP är ett privat utbildnings- och instruktionsföretag inom alpin utförsåkning skapat av Jonas Lind. Jonas är född och uppvuxen i Sälen, före detta tävlingsåkare på elitnivå med ett antal SM-medaljer som junior i bagaget. En skada i ryggen satte emellertid stopp för en fortsatt karriär som tävlingsåkare, varpå Jonas sadlade om och blev tränare. Första anhalt var skidgymnasiet i Malung följt av skidhögskolan i Dalarna som sedermera resulterade i studier på idrottshögskolan i Dalarna.

Jonas har verkat som tränare åt svenska juniorlandslaget, herrar under två år följt av två år med världscup laget, herrar. Jonas har varit sportchef i Huddinge SK AF, idrottskonsulent på Sörmlandsidrotten samt verkat som tränare åt olika alpina klubbar i Sverige.

Matias Eriksson är delägare på 50% i ASP. Matias har en gedigen bakgrund som tränare. Han har varit i Svenska Skidförbundet i 17 år och på alla nivåer så väl juniorlandslag och WC-lag både för dam och herr.