ASP presenterar upplägget för Team-ASP 20/21

Upplägget för den 7:e upplagan av Team-ASP är nu klar.

Välkommen till Team ASP 2020/2021

Team ASP är skapat för ungdomar som vill satsa extra på utförsåkning och som samtidigt vill skapa en plattform och kontinuitet med samma tränare.

Ungdomar som vill åka och träna med andra ungdomar som vill satsa lika mycket på sin sport. Team ASP syftar också till att förbereda ungdomar som vill satsa vidare och kanske söka in på skidgymnasium.

Viktiga hörnstenar är gruppgemenskap, ansvar för skola och idrott samt att ha riktigt roligt!

Det kommer ske en del förändringar från årets upplaga av Team ASP:

Kommande års team kommer bestå av 32 åkare, både U14- och U16-åkare. Målet är att det ska vara 16 åkare från U14 och 16 åkare från U16.

Efter anmälans slut ser vi hur många ansökningar vi har fått in i varje grupp. Skulle det exempel vara färre U14 åkare som ansökt än U16 åkare så kommer vi att fylla på U16 gruppen tills vi är 32 åkare i år. De som varit med i teamet i år kommer erbjudas en plats i teamet till kommande år om de önskar.

Ansöker man som U16-1 åkare, (dvs. U15) så förbinder man sig att köra med Team ASP i två år (Skada, val att inte fortsätta sin satsning är giltiga skäl till avhopp från teamet).

Vi tror på kontinuitet och långsiktighet. Därav vill vi att man knyter sig till teamet i två år. På så vis kommer vi lugn och ro kunna jobba med individen för att uppnå bästa resultat.

Ansöker man som U16-2 åkare (dvs. U16) så förbinder man sig att deltaga på 65% av lägerplanen innan jul.

Nytt för i år är att vi ska satsa extra på U16-2 gruppen. Vi vill skapa ett tryggt gäng som har kontinuitet och förbereda åkarna extra inför ett eventuellt skidgymnasium. Extra träningsdagar kommer sättas in enbart för U16-2 gruppen i anslutning till den ordinarie lägerplanen. Möjlighet att vara med på ASP FIS läger kommer att finnas.

Vår intuition med U16-2 är att de skall bli förberedda för framtiden och eventuella studier på ett skidgymnasium och landslag osv.

I år väljer vi att lägga alla våra utomhus-läger i norska Juvass under försäsong. Vi kommer även köra i den nya inomhushallen SNØ i Oslo (Reservplan är Stelvio och Landgraaf).

På våra läger kommer vi att köra både SG, GS och SL. I starten av säsongen kommer vi att lägga mycket fokus på teknik och grunder. Därför är det önskvärt att åkarna deltar på våra tre första läger så att samtliga åkare får samma kontinuitet och utbildning. Det är under dessa läger som vi verkligen kommer lägga grunden för vår skidåkning, vår filosofi och vår kommunikation. Vi anser att dessa tre läger är bland de viktigaste under året. Vidare kommer vi att använda oss av två banor på samtliga Juvass-läger, inomhus samt så mycket vi kan på försäsong i Sverige.

Varför vi väljer Juvass istället för Alperna är att vi får tillgång till fler tracer och kan välja discipliner vilket ger en bättre kvalité på träningarna än om vi skulle befinna oss i Alperna. Effektiviteten under dagarna blir också bättre. Vi kommer dela upp U14 och U16 men kommer även att blanda grupperna allt eftersom hur åkarna ligger till åkmässigt och utefter vad åkarna behöver.

 • Träningsavgiften kommer till kommande år vara 570 kr/dag inkl. moms.
 • Tränare i Team ASP kommer vara Jonas Lind, Matias Eriksson, Axel Frost samt hjälp från lärare i backen.
 • Vi kommer att ha tre fordon inom ASP till kommande år med 10 platser till förfogande för åkare men med gott om plats för material. Krävas det mer platser hyr vi ett fordon som kommer att debiteras till de föräldrar vars ungdomar behöver hjälp med skjuts. Inkluderar de som åker med ASP´s bussar. Föräldrar bör jobba ihop för att hjälpa varandra med skjuts i den mån det fungerar.
 • Kostnader för läger är Träningsavgiften på 570kr/dag, logi, liftkort samt omkostnader för oss tränare.
 • ASP löser inga försäkringar till åkarna utan all träning sker på egen risk. Se till att era barn är bra försäkrade.

Vad får jag som ansöker till Team ASP?

Som U14-åkare:

 • Fys-tester och träningsprogram. Två tester, en på våren och på hösten.
 • Möjlighet till 63 skiddagar med videoanalys och coachning.
 • Lärar-hjälp på lägren i Norge efter sommarlovet till och med Dec ut.
 • Hjälp med skid-fix på lägren för de som behöver.
 • Lättare utbildning i skid-vård, kost, träningslära, skidteknik, skidtaktik osv.
 • Grupparbeten i värdegrunder samt utbildning i att bygga teamkänsla och vikten av att tillhöra en grupp för att lyckas.
 • Utrustningskontroll (vi har fräs- och trycksaker för pjäxor).

Kostnad Teamavgift: 25.000 kr/år.

Som U16-1-åkare:

 • Fys-tester med testbatteri som gymnasierna till stor del gör och individuellt träningsprogram. Två tester, en på våren och på hösten.
 • Möjlighet till 65 skiddagar med videoanalys och coachning.
 • Lärar-hjälp på lägren i Norge efter sommarlovet till och med Dec ut.
 • Hjälp med skid-fix på lägren för de som behöver.
 • Skidvårdsutbildning (gymnasieförberedande).
 • Extra skiddagar med enbart U16-1-åkare vid ett tillfälle.
 • Stöttning vid Skistar Wintergames och USM om man önskar.
 • Utrustningskontroll (vi har fräs- och trycksaker för pjäxor).
 • Grupparbeten i värdegrunder samt utbildning i att bygga en teamkänsla och vikten av att tillhöra en grupp för att lyckas.
 • Möjlighet att deltaga på ASP FIS-läger program.

Kostnad Teamavgift: 28500 kr/år.

Som U16-2-åkare:

 • Fys-tester med testbatteri som gymnasierna till stor del gör och individuellt träningsprogram. Två tester, en på våren och en på hösten.
 • Möjlighet till 69 skiddagar med videoanalys och coachning.
 • Lärar-hjälp på lägren i Norge efter sommarlovet till och med Dec ut.
 • Hjälp med skid-fix på lägren för de som behöver.
 • Skidvårdsutbildning (gymnasieförberedande).
 • Extra skiddagar med enbart U16-2-åkare vid tre tillfällen
 • Stöttning vid Skistar Wintergames och USM om man önskar.
 • Utbildning i Kost, Träningsupplägg, Tävlingssystem, FIS-punkt system samt extra genomgångar skidteknik/taktik, maximera träningsupplägg inför race, målsättningsarbete/sätta rätt mål och långsiktiga.
 • Allmän info om skidgymnasieansökningar samt individuella samtal angående ansökningar till gymnasium. Vi har kontakt med de Gymnasium som åkarna väljer för att ge en så rättvis bild som möjligt av åkarna i sin bedömning i uttagningar och ni får naturligtvis använda oss som referens på ansökningarna om ni önskar.
 • Grupparbeten i värdegrunder samt utbildning i att bygga en teamkänsla och vikten av att tillhöra en grupp för att lyckas.
 • Möjlighet att deltaga på ASP FIS-läger program.
 • Utrustningskontroll (vi har fräs- och trycksaker för pjäxor).

Kostnad Teamavgift: 32500 kr/år

Lägerprogram 2020 Team ASP.

 (första datum är ankomst dag och sista datumet är sista träningsdag och avresa hem)

7-10 maj        Upptaktsträff och fys-test i Trosa

19-24 maj      Teknikläger i Juvass – SL och GS. Friåkning med övningar och banåkning.

1-7 juni         Teknikläger i Juvass - SL och GS. Friåkning med övningar och banåkning.

22-28 juni     Teknikläger i Juvass – GS och SG. Friåkning med övningar och banåkning.

8-9 aug          Extra lägerdagar för U16-2 i Juvass

10-16 aug      Teknikläger i Juvass – SL, GS och SG.

25-30 aug      Teknikläger i Juvass – SL, GS och SG.

4-6 sep          Fysäger i Mora – Tester och uppföljning av fys.

16-20 sep      Inomhus läger i Oslo – SL

21-22 sep      Extra lägerdagar för U16-2 i Oslo el. Juvass.

27-28 sep      Extra lägerdagar för U16-1 i Juvass

29 sep – 4 okt Skidläger i Juvass – GS och SG

8-9 okt          Extra lägerdagar för U16-2 i Juvass

10-16 okt      Skidläger i Juvass – GS och SG

29 okt-1 nov Skidläger i Idre – SL

11-15 nov     Skidläger i Idre – SL 

25-29 nov     Skidläger i Sälen – SL och G

9-13 dec        Skidläger i Sälen – SL och GS

(Programmet kan komma att ändras efter rådande väder och andra omständigheter så som världsläget med Corona, snötillgång osv).

Låter detta som ett intressant upplägg för dig och din satsning? Tveka inte att lämna in din ansökan till oss.

Senaste datum för att skicka in ansökan är 20 mars.

(OBS! Detta är ingen intresseanmälan utan en ansökan att man önskar en plats i teamet.)

Anmälan sker på vår hemsida www.alpineskipool.com under fliken Race och Team ASP. Därefter kommer vi samla in alla anmälningar och titta på vem som kommer erbjudas en plats i teamet. Teamet meddelas via telefon innan den 24 mars och officiellt den 25 mars.

Med vänliga hälsningar

ASP (Jonas, Matias och Axel)!!