Tider och program för fartträningen i Kläppen!

Viktigt att vi håller tiderna under helgen, vi kommer köra igång på utsatt tid. Samlingsplats alla dagar kommer att vara vid målområdet i anslutning till Fred´s grill och Hotel Kurbits. VIKTIGT!! Är det någon förälder som tänkt ha skidor med sig så får man gärna hjälpa till med exempelvis hasning av banan. Detta kommer ske planerat och i samråd med oss. Vi vill INTE ha några föräldrar eller annan rörelse i banområdet när träning pågår!!

Preliminärt program (om det blir ändringar i programmet så kommer vi meddela det).

Fredag

08.20 - Samling för information och genomgång av bindningar.

09.00 - Liften öppnar.

09.15 - Samling på den station man ska vara på. Genomgång av stationen och träningen.

09.30 - Träningen startar.

11.30 - Lunch (förbokad lunch på Halster för dem som anmält det)

12.15 - Samling på stationerna. Genomgång av stationen och träningen.

12.30 - Träningen startar.

14.30 - Träning avslutas.

14.45 - Samling för avrundning och sammanfattning av dagen.

Lördag

09.00 - Liften öppnar.

09.15 - Samling på toppen av banan. Genomgång av träningen och uppvärmning.

09.30 - Träningen startar.

11.30 - Lunch (förbokad lunch på Halster för dem som anmält det)

12.15 - Samling på toppen av banan. Börja med att värma upp. 

12.30 - Träningen startar.

14.30 - Träning avslutas.

14.45 - Samling för avrundning och sammanfattning av dagen.

Söndag

09.00 - Liften öppnar.

09.15 - Samling på toppen av banan. Genomgång av träningen och uppvärmning.

09.30 - Träningen startar.

11.30 - Lunch (förbokad lunch på Halster för dem som anmält det)

12.15 - Samling på toppen av banan. Börja med att värma upp. 

12.30 - Träningen startar.

14.30 - Träning avslutas.

14.45 - Samling för avrundning och sammanfattning av lägret.

BRA JOBBAT!!