Team-ASP Läger 5

Välkommen till Hemsedal och träning med Team-ASP!!

Exportera till kalender
Hemsedal

Tränare: Jonas, Matte och Axel

Träningsavgift: 450 kr/dag plus omkostnad för tränare

Liftkort: Ordnar ASP för dem som inte har liftkort

Boende: Ordnar ASP för dem som behöver

Resa: Ordnar var och en själv. Försök att samåka så mycket som möjligt

Utrustning: SL och GS

Info om exakta tider och vilken gren vi kör får Ni reda på två dagar innan lägret börjar.

Ankomst dag är söndagen den 19:e april.

Resterande lägerkostnad kommer att faktureras.

Anmälan till läger med Team-ASP

Deltagaren behöver boende

Deltagaren behöver liftkort

Önskar hjälp med skjuts