Team-ASP Läger 7

GENOMFÖRT!!

Exportera till kalender
Wittenburg, Tyskland

Tränare: Jonas, Matte och Ola

Träningsavgift: 570 kr/dag plus omkostnad för tränare

Liftkort: Ordnas av ASP

Boende: Ordnar ASP

Resa: Ordnar var och en själv. Försök att samåka så mycket som möjligt

Utrustning: Fyskläder för utomhus och inomhus vattenflaska och hemuppgiften.

Ankomst dag är fredagen den 4:e september och vi avslutar kring 11.00 den 10:e.

Resterande lägerkostnad kommer att faktureras.

Anmälan till läger med Team-ASP

Deltagaren behöver boende

Deltagaren behöver liftkort

Önskar hjälp med skjuts