Öppen Ungdomsträning 4

Nu börjar våra träningar i svenska fjällen!!

Exportera till kalender
Plats ej klart. Sverige

Tränare: Någon av ASP tränare

Platser kvar: 25/25

Träningsavgift: 850 kr/dag

Liftkort: Ordnar var och en själv

Boende: Ordnar var och en själv

Resa: Ordnar var och en själv

Utrustning: SL och GS

Ankomstdag är den 10:e november. Första skiddag den 11:e november. 3 skiddagar.

Man behöver inte åka alla dagar. I anmälan så skriver man i vilka dagar man avser vara med på.  

 

Anmälan till Öppet läger