ASP kommer fortsättningsvis erbjuda träning men med direktiv pga. Corona!

ASP kommer bedriva träning även fortsättningsvis under mars och april men allt beroende på utvecklingen av Corona samt backtillgång.

För allas information kommer ASP bedriva träning i Sälenområdet så länge Regeringen, Folkhälsomyndigheten och anläggningarna anser att det är okey samt att vi får tillgång till träning.

Vi önskar dock skarpt att man följer de råd och direktiv som ges nationellt vad det beträffar allt som gäller Corona och dess spridning.

Dvs. Är man sjuk stannar man hemma, hur mycket vi än vill kramas när vi träffas håller vi avstånd, ät i miljöer med lite folk, tvätta händerna, åk helst lift ensam eller åtminstone med folk ni känner och ingen gondol är tillåten osv. Tänk till och använd sunt bondförnuft.

Är ni osäkra på vad som gäller beträffande säkerhet, smittspridning och restriktioner gå in på: www.krisinformation.se 

Med vänliga hälsningar.

Jonas, Matias och Axel.